Kan ik mijn diploma of cijferlijst vervangen bij verlies, naamswijziging of geslachtsverandering?

Als u uw diploma, certificaat of cijferlijst kwijt bent, kunt u een uittreksel aanvragen van uw diplomagegevens. Dit kan digitaal of op papier. U vraagt het document aan bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit kan ook als u een andere naam hebt gekregen of van geslacht bent veranderd. 

Vervanging diploma alleen bij geregistreerd onderwijs

U kunt niet voor alle typen onderwijs een uittreksel van uw diplomagegevens of cijferlijst krijgen. Wel voor de opleidingen die bij DUO en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn geregistreerd. Hieronder vallen onder andere:

  • vmbo;
  • havo;
  • vwo;
  • mbo;
  • mavo/lbo/vbo en andere oude opleidingen;
  • staatsexamens, soorten staatsdiploma's en akten.

Alleen voor deze onderwijssoorten kunt u bij DUO een vervangend document aanvragen of downloaden. Als DUO uw uitslaggegevens niet heeft, kunt u een aanvraag indienen bij de school waar u het examen heeft afgelegd.

Is de onderwijsinstelling opgeheven? Dan kunt u bij de rechtsopvolger van de opgeheven onderwijsinstelling een verklaring van afgelegd examen aanvragen. Bij DUO is meestal bekend welke school de rechtsopvolger is van de opgeheven instelling.

Uittreksel diploma aanvragen en betalen

Vraag een uittreksel van uw diplomagegevens aan via de diplomahulp van DUO. U kunt kiezen uit een digitaal uittreksel of een papieren uittreksel. Een digitaal uittreksel is gratis. Een papieren uittreksel kost € 72. Als DUO uw diplomagegevens heeft gevonden, ontvangt u hiervoor een betalingsverzoek. Na verwerking van uw betaling ontvangt u uw papieren uittreksel binnen 3 weken per post. 

Wilt u uw diploma ook legaliseren? Dan kost een uittreksel € 78. Dit doet u als u bijvoorbeeld gaat studeren of werken in het buitenland.

Bewijsstukken als gegevens ontbreken

Heeft u bepaalde gegevens niet meer, bijvoorbeeld uw examennummer voor staatsexamens of uw ploegnummer van het mulo-examen? Ook dan kan DUO u misschien helpen. Doe het volgende:

  • laat de ontbrekende gegevens weg op het aanvraagformulier;
  • stuur altijd een (kopie van het) uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) mee met het formulier. Of een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument.