Hoe wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt?

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bewaakt de kwaliteit van hogescholen en universiteiten. De NVAO geeft een keurmerk (accreditatie) aan de opleidingen wanneer de kwaliteit goed genoeg is. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op het accreditatiestelsel. 

Accreditatie van opleidingen door NVAO

Accreditatie is een keurmerk waaruit blijkt dat het onderwijs voldoet aan de kwaliteit die in de wet is vastgelegd. Pas dan is de opleiding erkend. Opleidingen krijgen een keurmerk van de NVAO. Onderwijsinstellingen sturen bij hun aanvraag een onafhankelijk beoordelingsrapport naar de NVAO. Op basis van dit rapport bepaalt de NVAO of zij de accreditatie verleent of verlengt. Het keurmerk van de NVAO is 6 jaar geldig.

Lees meer over de procedures rond het beoordelen van de kwaliteit van opleidingen op de website van de NVAO.

In de besluiten en rapporten van de NVAO staan de opleidingen die voldoen aan de wettelijke basiskwaliteit.

Inspectie van het onderwijs houdt toezicht

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de afspraken rond accreditatie. De inspectie controleert ook of instellingen in het hoger onderwijs de wettelijke regels goed toepassen. De inspectie kijkt bijvoorbeeld hoe de instelling:

  • de vooropleidingseisen bij de toelating van studenten toepast;
  • examens afneemt en promoties verleent;
  • omgaat met de diploma's;
  • ervoor zorgt dat de onderwijswetten zorgvuldig worden uitgevoerd.

Verder doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van het hoger onderwijs. De resultaten hiervan staan elk jaar in het Onderwijsverslag of in losse verslagen. Lees meer over hoe de Inspectie voor het Onderwijs toezicht houdt op het hoger onderwijs.

Beschermde namen en graden

De namen hogeschool en universiteit en de vertalingen daarvan zijn beschermd. Dat moet misbruik en misleiding voorkomen. Alleen erkende instellingen mogen de namen gebruiken. Lees meer over de bescherming van namen en graden in het hoger onderwijs