Wanneer heb ik recht op halvering collegegeld op de hogeschool of universiteit?

Start u voor het eerst met een opleiding aan een universiteit of hogeschool? Dan betaalt u in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Gaat u een lerarenopleiding doen, dan betaalt u ook voor het 2e studiejaar de helft van het wettelijke collegegeld. U komt in aanmerking voor de halvering als u voldoet aan de voorwaarden.

De halvering van het collegegeld is in het studiejaar 2018-2019 ingevoerd. Vanaf het studiejaar 2024-2025 (per 1 september 2024) wordt de halvering stopgezet.

Voorwaarden en duur halvering collegegeld

U heeft recht op halvering van het collegegeld onder de volgende voorwaarden:

 • Begint u voor het eerst aan een bacheloropleiding of associate degree? Dan betaalt u in het eerste studiejaar de helft van het wettelijk collegegeld. Als u begint aan een masteropleiding, krijgt u geen collegegeldverlaging. Voor lerarenopleidingen geldt een uitzondering. 
 • Bent u klaar met een mbo-opleiding en begint u aan een hbo-opleiding? Dan heeft u ook recht op halvering van het wettelijke collegegeld.
 • De halvering collegegeld geldt alleen voor studies aan een bekostigde hogeschool of bekostigde universiteit. Bij een bekostigde hogeschool of universiteit betaalt (bekostigt) de overheid de instelling om opleidingen te verzorgen. De overheid financiert geen particuliere instellingen
 • U betaalt het wettelijk collegegeld. Als u instellingscollegegeld betaalt, komt u niet in aanmerking.
 • U bent niet eerder ingeschreven geweest bij een opleiding in het hoger onderwijs. Dus als u ingeschreven bent geweest maar geen colleges hebt gevolgd, krijgt u geen korting. Voor lerarenopleidingen geldt een uitzondering.
 • Vanaf het moment dat u voor het eerst begint aan een bacheloropleiding of associate degree in het hoger onderwijs, dan heeft u 12 maanden achter elkaar recht op halvering. Het maakt niet uit of u in de tussentijd stopt of verandert van opleiding. U kunt de halvering niet uitstellen of pauzeren. 

Halvering collegegeld bij lerarenopleidingen

Gaat u een lerarenopleiding volgen? Dan heeft u in totaal 2 jaar recht op halvering van het collegegeld. Verschillende routes zijn hierbij van toepassing: 
 

 • U begint voor het eerst aan een bacheloropleiding of associate degree in het hoger onderwijs die opleidt tot een een volledige onderwijsbevoegdheid, en u hebt voor 1 september 2018 niet voor een opleiding in het hoger onderwijs ingeschreven gestaan. U betaalt dan de eerste 2 studiejaren de helft van het wettelijk collegegeld.
 • Bent u na 1 september 2018 met een andere opleiding begonnen en wilt u op een later moment een lerarenopleiding volgen? Dan heeft u recht op een 2e jaar halvering collegegeld.
 • Dit geldt ook voor een leraren-masteropleiding. Dus wanneer u na 1 september 2018 eerst een andere opleiding dan een lerarenopleiding hebt gevolgd, dan heeft u bij een leraren-masteropleiding recht op het 2e jaar halvering collegegeld.
 • Wanneer u een lerarenopleiding naast een andere opleiding volgt, betaalt u slechts 1 keer wettelijk collegegeld voor beide opleidingen. U komt dan bij het 2e jaar niet in aanmerking voor halvering collegegeld. Deze maatregel is ingevoerd om misbruik van het verlaagd tarief te voorkomen. Een uitzondering is de Academische Pabo, daar heeft u wel 2 jaar recht op halvering collegegeld.

Alle lerarenopleidingen met recht op halvering collegegeld

Bekijk alle lerarenopleidingen die recht geven op halvering van het collegegeld. Of vraag bij uw onderwijsinstelling of u voor de opleiding korting krijgt op het collegegeld.

Geen korting bij opleidingen tot beperkte bevoegdheid

Er zijn ook opleidingen of delen van opleidingen die na afronding zorgen voor een (beperkte) bevoegdheid. Hiervoor krijgt u geen collegegeldhalvering. Bijvoorbeeld bij een educatieve minor. Of bij masteropleidingen waarbij u via een track een (beperkte) bevoegdheid haalt, maar waarbij de aandacht ligt op de een andere opleiding. 

Maximale collegegeldkorting bij kleinschalige opleidingen 

Wilt u een kleinschalige opleiding volgen? Hiervoor geldt een hoger wettelijk collegegeldtarief (maximaal 5 keer het wettelijke voltijd collegegeldtarief). Studenten hebben ook hier bij hun eerste studiejaar recht op korting op het collegegeld. De korting is maximaal € 1.105. Dat is evenveel als de helft van het wettelijke collegegeld. Deze maximale collegegeldkorting geldt bijvoorbeeld voor de University Colleges en bij sommige hbo-opleidingen.

Stopzetten verlaagd wettelijk collegegeld vanaf studiejaar 2024-2025

Het kabinet heeft besloten de halvering van het collegegeld stop te zetten vanaf studiejaar 2024-2025. Dit is per 1 september 2024. Alle eerstejaarsstudenten betalen vanaf studiejaar 2024–2025 het volledige collegegeldtarief dat op hen van toepassing is. Dit geldt voor: 

 • studenten die met ingang van 1 september 2024 voor een opleiding zijn ingeschreven; 
 • studenten die vóór 1 september 2024 voor een opleiding zijn ingeschreven (bijvoorbeeld de februari-instroom).

Stond u op 1 september 2023 ingeschreven bij een lerarenopleiding? Dan heeft u wel recht op het tweede jaar verlaagd wettelijk collegegeld in studiejaar 2024-2025.

Vanaf studiejaar 2025-2026 (per 1 september 2025) heeft niemand meer recht op het verlaagd wettelijk collegegeld.