Veelgestelde vragen over collegegeldverlaging in het hoger onderwijs

Wat zijn ‘bekostigde universiteiten of hogescholen'?

Dit zijn door de overheid gefinancierde hogescholen en universiteiten.

Overstappen van of naar een andere opleiding

Ik volg nu een mbo-opleiding en begin binnenkort aan een hbo-opleiding. Geldt de halvering ook voor mij?

Ja, de halvering geldt voor alle studenten die voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding (of associate degree) aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland en wettelijk collegegeld betalen.

Ik ben halverwege het eerste studiejaar geswitcht van opleiding.  Wat betekent dat voor de halvering?

Het maakt niet uit of je in de tussentijd verandert van opleiding. Vanaf het moment dat je je hebt ingeschreven voor een opleiding, heb je 12 maanden aaneengesloten recht op halvering.

Bij mijn aanmelding staat dat ik eerder ingeschreven ben geweest, maar ik ben niet eerder naar college geweest. Heb ik recht op halvering?

Wanneer je het niet eens bent met de registratie van jouw eerdere inschrijving neem je contact op met de onderwijsinstelling. Misschien ben je ingeschreven geweest maar heb je geen colleges gevolgd. Dat maakt voor de registratie van de inschrijving niets uit.
Het is niet mogelijk een inschrijving uit het verleden, van bijvoorbeeld een maand, in te trekken. De termijn om bezwaar in te dienen tegen deze inschrijving is al verstreken.

Starten met een opleiding aan de OU of een masteropleiding

Ik ga aan de Open Universiteit (OU) studeren, heb ik ook recht op halvering?

Ja. Als je voldoet aan de voorwaarden heb je ook als student bij de OU recht op 12 maanden aaneengesloten halvering.

Ik ga beginnen aan een masteropleiding, krijg ik dan ook halvering als eerstejaars in de master?

Nee.

Een uitzondering geldt voor de start met een lerarenmaster vanaf het studiejaar 2021 - 2022. Ben je in of na het studiejaar 2018-2019 voor het eerst gestart in het hoger onderwijs, en wil je daarna een lerarenmaster op een hbo of universiteit gaan volgen? Vanaf studiejaar 2021 -2022 geldt dan ook een halvering van het collegegeld voor deze lerarenmaster.

Bijzondere situaties: nationaliteit, instellingscollegegeld en studievoorschot (leenstelsel)

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, geldt de halvering ook voor mij?

In het algemeen betalen studenten met de nationaliteit van EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Suriname het wettelijk collegegeld. Hierdoor kunnen zij in aanmerking komen voor de halvering. Dit geldt ook voor statushouders. Studenten die instellingscollegegeld betalen hebben geen recht op halvering.

Ik betaal instellingscollegegeld, krijg ik ook korting of een halvering?

Nee, je krijgt geen korting of halvering.

Ik val onder het leenstelsel en heb geen recht op halvering van mijn collegegeld, heb ik dan nog recht op iets anders?

Als je onder het studievoorschot (‘leenstelsel’) valt, heb je misschien recht  op een ‘studievoucher’ van eenmalig  € 2.000. De opbrengst van het Studievoorschot wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Maar de eerste groepen studenten die onder het nieuwe stelsel vallen, kunnen nog niet volop profiteren van deze investering. De studievoucher is bedoeld om deze studenten tegemoet te komen. De voucher kan  5 tot 10 jaar na het afstuderen worden  gebruikt voor bijscholing.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een studievoucher?

Als je recht hebt op een studievoucher krijg je hierover, na het afstuderen, een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De voucher is persoonsgebonden. Je kunt in aanmerking komen voor zo’n voucher als je  voor het eerst studiefinanciering hebt gekregen voor een bachelorstudie aan hbo of universiteit in de periode van september 2015 tot en met augustus 2019. Om de voucher te ontvangen, moeten hbo’ers een bachelordiploma behalen. Wo’ers moeten een bachelor- en masterdiploma behalen.

Lerarenopleidingen

Is mijn opleiding een lerarenopleiding?

Globaal vallen alle opleidingen eronder die opleiden tot een volledige onderwijsbevoegdheid. De volgende 3 soorten opleidingen vallen eronder:

  • opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo – bacheloropleiding);
  • opleiding tot leraar vo of mbo in de tweede graad (bacheloropleiding);
  • opleiding tot leraar vo in de eerste graad (masteropleiding in hbo of wo).

Er zijn ook opleidingen of delen van opleidingen die na afronding een (beperkte) bevoegdheid opleveren. Deze worden niet gezien als lerarenopleidingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zogenaamde educatieve minor en/of masteropleidingen waarbij via een track een (beperkte) bevoegdheid kan worden gehaald, maar waarbij de focus ligt op de initiële (niet-leraren) opleiding. Bekijk hier alle lerarenopleidingen of vraag het na bij de onderwijsinstelling.

In studiejaar 2018-2019 volg ik het tweede jaar van een lerarenopleiding. Heb ik ook recht op halvering

Nee, je krijgt geen halvering. De halvering geldt voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen aan een bachelor- of associate degree opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland.