Veelgestelde vragen over collegegeldverlaging in het hoger onderwijs

De halvering van het collegegeld is mogelijk vanaf studiejaar 2018-2019. Als je in september 2018 met een opleiding aan het hbo of de universiteit start, betaal je het gehalveerde collegegeld. Dit is €1030 in plaats van € 2060. Je moet wel aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarde 'bekostigde hogeschool'

In de antwoorden kom je de term 'bekostigde hogeschool of universiteit' tegen. Dit zijn door de overheid gefinancierde hogescholen en universiteiten.

Overstappen van of naar een andere opleiding

Ik volg nu een mbo-opleiding en begin in september 2018 aan een hbo-opleiding. Geldt de halvering ook voor mij?

Ja, de halvering geldt voor alle studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding (of associate degree) aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland en wettelijk collegegeld betalen.

Ik start in september 2018 met een opleiding. In februari 2019 stap ik over naar een andere opleiding. Wat betekent dat voor de halvering?

Wanneer je per 1 september 2018 voor het eerst ingeschreven wordt aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland heb je vanaf dat moment 12 maanden aaneengesloten recht op halvering. Dus tot en met 31 augustus 2019. Het maakt niet uit of je in de tussentijd verandert van opleiding.

Eerder begonnen met studeren dan studiejaar 2018-2019

Ik ben in februari 2018 begonnen en zit nog in mijn eerste jaar. Krijg ik korting als ik me in september weer inschrijf?

Nee, je ontvangt geen halvering van het collegegeld. De halvering geldt alleen voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 (start op 1 september 2018) voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding (of associate degree) aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland en wettelijk collegegeld betalen.

Ik was voor 1 september 2018 al ingeschreven  aan een hogeschool of universiteit in Nederland. Geldt de halvering ook voor mij?

Nee, je komt niet in aanmerking voor halvering van het collegegeld. De halvering geldt alleen voor studenten die in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding (of associate degree) aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland en wettelijk collegegeld betalen. Het studiejaar 2018-2019 begint per 1 september 2018.

Bij mijn aanmelding staat dat ik eerder ingeschreven ben geweest, maar ik ben niet eerder naar college geweest. Heb ik recht op halvering?

Wanneer je het niet eens bent met de registratie van jouw eerdere inschrijving neem je contact op met de instelling. Misschien ben je ingeschreven geweest maar heb je geen colleges gevolgd. Dat maakt voor de registratie van de inschrijving niets uit.
Het is niet mogelijk een inschrijving uit het verleden, van bijvoorbeeld een maand, in te trekken. De termijn om bezwaar in te dienen tegen deze inschrijving is al verstreken.

Starten met een opleiding aan de OU of een masteropleiding

Ik ga aan de Open Universiteit (OU) studeren, heb ik ook recht op halvering?

Ja. Als je voldoet aan de voorwaarden heb je ook als student bij de OU recht op 12 maanden aaneengesloten halvering.

Ik ga beginnen aan een masteropleiding, krijg ik dan ook halvering als eerstejaars in de master?

Nee. De halvering geldt alleen voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen aan een bachelor- of een associate degree opleiding.

Vanaf studiejaar 2021-2022 krijgen studenten die beginnen aan een lerarenmaster (ULO) 1 jaar halvering van het collegegeld. Voorwaarde is dat zij niet vóór studiejaar 2018-2019 al zijn begonnen aan een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland. En dat zij wettelijk collegegeld betalen voor de lerarenmaster.

Bijzondere situaties: nationaliteit, instellingscollegegeld en studievoorschot (leenstelsel)

Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit, geldt de halvering ook voor mij?

De halvering geldt voor alle studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen aan een bacheloropleiding (of associate degree) aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland en wettelijk collegegeld betalen.

In het algemeen betalen studenten met de nationaliteit van EU-landen, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Suriname het wettelijk collegegeld. Hierdoor kunnen zij in aanmerking komen voor de halvering. Dit geldt ook voor statushouders. Studenten die instellingscollegegeld betalen hebben geen recht op halvering.

Ik betaal instellingscollegegeld, krijg ik ook korting of een halvering?

Nee, je krijgt geen korting of halvering. De regering heeft ervoor gekozen alleen studenten die het wettelijk collegegeld betalen een halvering te geven.

Ik val onder het leenstelsel en heb geen recht op halvering van mijn collegegeld, heb ik dan nog recht op iets anders?

Als je onder het studievoorschot (‘leenstelsel’) valt, heb je misschien recht  op een ‘studievoucher’ van eenmalig  € 2.000. De opbrengst van het Studievoorschot wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Maar de eerste groepen studenten die onder het nieuwe stelsel vallen, kunnen nog niet volop profiteren van deze investering. De studievoucher is bedoeld om deze studenten tegemoet te komen. De voucher kan  5 tot 10 jaar na het afstuderen worden  gebruikt voor bijscholing.

Je kunt in aanmerking komen voor zo’n voucher als je  voor het eerst studiefinanciering hebt gekregen voor een bachelorstudie aan hbo of universiteit in de periode van september 2015 tot en met augustus 2019. Om de voucher te ontvangen, moeten hbo’ers een bachelordiploma behalen. Wo’ers moeten een bachelor- en masterdiploma behalen.

De voucher is persoonsgebonden. Je kunt het nu nog niet aanvragen. Als je recht hebt op een studievoucher krijg je hierover, na het afstuderen, een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De exacte aanvraagprocedure wordt nog nader uitgewerkt.  Wanneer hierover meer bekend is, vind je hierover meer informatie geplaatst op deze website. 

Lerarenopleidingen

Is mijn opleiding een lerarenopleiding?

In de regelgeving staat een definitie van lerarenopleidingen. Globaal vallen alle opleidingen eronder die opleiden tot een volledige onderwijsbevoegdheid. De volgende 3 soorten opleidingen vallen eronder:

  • opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo – bacheloropleiding);
  • opleiding tot leraar vo of mbo in de tweede graad (bacheloropleiding);
  • opleiding tot leraar vo in de eerste graad (masteropleiding in hbo of wo).

Er zijn ook opleidingen of delen van opleidingen die na afronding een (beperkte) bevoegdheid opleveren. Deze worden niet gezien als lerarenopleidingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de zogenaamde educatieve minor en/of masteropleidingen waarbij via een track een (beperkte) bevoegdheid kan worden gehaald, maar waarbij de focus ligt op de initiële (niet-leraren) opleiding. Wil je zeker weten dat de opleiding die je gaat volgen een lerarenopleiding is? Vraag dit dan aan de onderwijsinstelling.

Ik ben in 2017 gestart met de pabo. Heb ik vanaf september 2018 recht op een jaar halvering?

Nee, je krijgt geen halvering. De halvering geldt voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen aan een bachelor- of associate degree opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland.

Ik start in september 2018 met een lerarenmaster, krijg ik dan ook halvering van het collegegeld?

Nee, je krijgt geen halvering. De halvering geldt voor studenten die vanaf studiejaar 2018-2019 voor het eerst beginnen aan een bachelor- of associate degree opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland.

Vanaf studiejaar 2021-2022 krijgen studenten die beginnen aan een lerarenmaster (ULO) 1 jaar halvering. Voorwaarde is dat zij niet vóór studiejaar 2018-2019 al zijn begonnen aan een opleiding aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland. En dat zij wettelijk collegegeld betalen voor de lerarenmaster.

Begin je in studiejaar 2018-2019 aan een masteropleiding in een tekortvak? Dan heb je misschien recht op subsidie. Vraag deze wel vóór 31 oktober 2018 aan. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staan de voorwaarden voor deze tegemoetkoming onderwijsmaster.