Wat verdien ik als leraar in het primair onderwijs?

Een leraar in het primair onderwijs (po) verdient tussen € 3.340 en € 6.860 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Het primair onderwijs bestaat uit het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Schalen, treden en beloning in het primair onderwijs

Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao primair onderwijs. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • toelagen die iedere leraar krijgt.

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao po 2022. 

Schaal Salaristrede Salaris per maand  Beloning per maand
Schaal, treden en totale beloning in het basisonderwijs per 1 januari 2022
LB Start € 2.865 € 3.340
LB Na 10 jaar € 3.935 € 4.580
LB Maximum € 4.336 € 5.220
LC Start € 2.882 € 3.350
LC Na 10 jaar € 4.540 € 5.290
LC Maximum € 5.087 € 6.050
LD Start € 2.894 € 3.370
LD Na 10 jaar € 5.044 € 5.870
LD Maximum € 5.784 € 6.860

Gemiddelde beloning leraren

Gemiddeld verdienen leraren in het basisonderwijs en leraren in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs in 2022 zo’n € 4.870 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst. Dit is gemiddeld ruim anderhalf keer het modale inkomen.

Gelijke beloning voor leraren in po en vo

Vanaf januari 2022 krijgen alle werknemers in het po dezelfde beloning als hun collega’s in het voortgezet onderwijs (vo). Bekijk hieronder de afbeelding met een schatting van de gemiddelde stijging in de beloning van leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel.

De beloning stijgt de komende jaren. Veel leraren groeien na deze overgang door in de nieuwe schalen. Bij de overzetting in 2022 komen leraren die in het maximum van hun (po-)schaal zaten bijvoorbeeld niet meteen in het maximum van de nieuwe (vo-)schaal.

Infographic over salarisschaal na dichten loonkloof

Beloning voor startende leraren

Een startende leraar in het basisonderwijs begint in salarisschaal LB. Een startende leraar in het (voortgezet) speciaal onderwijs begint in salarisschaal LC.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft. Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in? Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.

Meer informatie over de cao po

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zoals PO-raad en de vakbonden. Meer informatie over de cao po vindt u bij deze vertegenwoordigers.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.