Wat verdien ik als leraar in het voortgezet onderwijs?

Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient tussen € 3.340 en € 6.860 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao voortgezet onderwijs (cao vo).

Schalen, tredes en beloningen in het voortgezet onderwijs

Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao voortgezet onderwijs. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • toelagen die iedere leraar krijgt.

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen die gebaseerd zijn op de cao vo 2021. 

Schaal Salaristrede Maandsalaris  Beloning op maandbasis
Schaal, treden en totale beloning in het voortgezet onderwijs vanaf 1 oktober 2021
LB Start € 2.865 € 3.340
LB Na 10 jaar € 3.935 € 4.580
LB Maximum € 4.366 € 5.210
LC Start € 2.882 € 3.360
LC Na 10 jaar € 4.540 € 5.290
LC Maximum € 5.087 € 6.050
LD Start € 2.894 € 3.370
LD Na 10 jaar € 5.044 € 5.870
LD Maximum € 5.784 € 6.860

Gemiddelde beloning leraren voortgezet onderwijs

Gemiddeld verdienen leraren in het voortgezet onderwijs zo’n € 5.450 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en tredes van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst.

Eenmalige extra beloning in 2021

In november 2021 kregen werknemers eenmalig € 800 (bruto, bij een fulltime aanstelling). Deze extra beloning is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Taken bepalen de beloning

De taken van een leraar bepalen of hij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een leraar heeft. Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een leraar die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in?  Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever. De werkgever kijkt daarbij onder meer naar uw leeftijd en werkervaring. Dit geldt ook als u wel een lesbevoegdheid heeft, maar langere tijd niet voor de klas heeft gestaan.

Kabinet-Rutte IV: investeren in goede leraren en schoolleiders

Het kabinet wil investeren in goede en voldoende leraren en schoolleiders. Het kabinet wil hiervoor € 800 miljoen per jaar uittrekken. Ook wil het kabinet de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs dichten. En investeren in het verlagen van de werkdruk. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.