Bezwaar maken tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging: hoe doe ik dat?

Is uw huishoudinkomen van 2018 lager dan de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat of na 2018 gedaald? Dan kunt u bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke huurverhoging (hoger dan 5,1%).

Bezwaar wegens lager inkomen 2018

Is uw huishoudinkomen over 2018 minder dan of gelijk aan € 43.574 (de inkomensgrens die in het huurverhogingsvoorstel staat)? Dan kunt u de verhuurder een bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging (PDF) sturen. De verhuurder vraagt dan een nieuwe, actuele inkomensindicatie op bij de Belastingdienst.

Er zijn 2 uitkomsten mogelijk.

 • U heeft gelijk
  Dan moet de verhuurder de verhoging aanpassen aan uw inkomen.
 • U heeft ongelijk
  Dan kunt u het bezwaar intrekken, de huurverhoging gaat dan door. Trekt u uw bezwaar niet in? Dan moet de verhuurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen. Lees verder over bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Bezwaar wegens daling inkomen 2019

Lag uw huishoudinkomen in 2018 wel boven € 43.574, maar is het in 2019 gezakt tot onder deze grens? Stuur dan, samen met het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging, de volgende stukken mee:

 • een inkomensverklaring (dit was het IB60-formulier) over 2019 van iedere huidige bewoner afzonderlijk. Een inkomensverklaring aanvragen kan vanaf juni 2020 bij de Belastingdienst.
 • een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van 1 van de bewoners waarin staat hoeveel bewoners op uw adres staan ingeschreven. U betaalt voor dit uittreksel dus ook maar 1 keer het geldende gemeentetarief. U moet wel speciaal vragen om dit document bij de gemeente, het is geen standaarduittreksel.

Bezwaar wegens daling inkomen 2020

Is uw huishoudinkomen in 2020 gedaald? Dan kunt u bezwaar indienen wanneer:

 • Een verdienend lid van het huishouden verhuist
  In dat geval hoeft u geen inkomensgegevens bij uw bezwaar te voegen. Uw verhuurder vraagt dan een nieuwe, actuele inkomensindicatie op bij de Belastingdienst. Die nieuwe actuele inkomensindicatie gaat dan uit van de overgebleven bewoners.
 • Het gezamenlijk inkomen van uw huishouden daalt
  U kunt dan bij uw bezwaarschrift recente (maand)inkomensgegevens voegen. En gaat uw verhuurder akkoord met uw bezwaar? Dan gaat de huur minder omhoog dan voorgesteld. Gaat uw verhuurder niet akkoord? Dan kunt u uw bezwaar niet afdwingen via de Huurcommissie. De Huurcommissie kan alleen beslissen op basis van inkomens van een heel kalenderjaar. U kunt dan wel in 2021 een huurverlaging voorstellen op basis van het huishoudinkomen van (het hele jaar) 2020.

Bezwaar maken wegens behoren tot de uitzonderingsgroepen

Sinds 2017 zijn er 2 uitzonderingsgroepen die geen (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen:

 • huishoudens van 4 of meer personen;
 • huishoudens waarvan een van de leden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft of hebben bereikt.

Behoort uw huishouden tot een van deze uitzonderingsgroepen? Dan kunt u de verhuurder een bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging sturen. De verhuurder vraagt dan een nieuwe, actuele huishoudverklaring op bij de Belastingdienst.

Er zijn 2 uitkomsten mogelijk.

U heeft gelijk

Dan moet de verhuurder de verhoging verlagen tot 5,1%.

U heeft ongelijk

Dan kunt u het bezwaar intrekken, de huurverhoging gaat dan door. Trekt u uw bezwaar niet in? Dan moet de verhuurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen. Lees verder over bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Bezwaar maken wegens chronische ziekte of handicap

Behoort uw huishouden tot de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten die bezwaar kunnen maken tegen de inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging?  Dan kunt u de verhuurder een bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging sturen.

Lees hierover meer op de volgende pagina:

Bezwaar maken tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging als gehandicapte of chronisch zieke: hoe doe ik dat?