Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het begrip huwelijkse gevangenschap

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het begrip huwelijkse gevangenschap