Antwoorden op Kamervragen over het begrip huwelijkse gevangenschap

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het begrip huwelijkse gevangenschap. Het Tweede Kamerlid Klink (VVD) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over het begrip huwelijkse gevangenschap