Beslisnota bij Kamerbrief bij BIT advies Vervanging applicatielandschap Wet op de rechtsbijstand

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij BIT advies Vervanging applicatielandschap Wet op de rechtsbijstand