Kamerbrief bij BIT advies Vervanging applicatielandschap Wet op de rechtsbijstand

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) Kamer het BIT-advies programma Vervanging applicatielandschap Wet op Rechtsbijstand (VaW) van de Raad voor Rechtsbijstand. Hij ontving het advies van het Adviescollege ICT-Toetsing. BIT staat voor Bureau ICT-toetsing. De Kamerbrief bespreekt de aanleiding en de conclusies van het advies.

Kamerbrief bij BIT advies Vervanging applicatielandschap Wet op de rechtsbijstand