Afschrift brief Definitief BIT-advies Vervanging Applicatielandschap Wrb

Afschrift van de brief van het Adviescollege ICT-Toetsing aan minister Weerwind (Rechtsbescherming). De brief bevat het BIT-advies programma Vervanging applicatielandschap Wet op Rechtsbijstand (VaW) van de Raad voor Rechtsbijstand. BIT staat voor Bureau ICT-toetsing.

Afschrift brief Definitief BIT-advies Vervanging Applicatielandschap Wrb