Kamerbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van een aantal onderwerpen, moties en toezeggingen over dierenwelzijn. Ook stuurt de minister enkele rapporten mee.

Kamerbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren