Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse veiligheidsinzet in Sahel en West-Afrikaanse kuststaten na 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse veiligheidsinzet in Sahel en West-Afrikaanse kuststaten na 2022 (PDF | 9 pagina's | 4,5 MB)