Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina