Nederlandse militaire inzet in Irak groeit weer

Nederland gaat meer bijdragen aan de NAVO-missie in Irak (NMI). Het betreft een infanteriecompagnie met ondersteuning van in totaal 145 militairen. Die wordt vanaf 1 januari 2024 voor een jaar ingezet voor Force Protection in Bagdad. Deze missie is actief op verzoek van Irak. Momenteel levert Nederland adviseurs en stafofficieren ter versterking van de Iraakse veiligheidssector. Die inzet wordt verlengd tot en met juli 2025.

Dat melden de ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken, Ollongren van Defensie, Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Niet voor niets betrokken

Nederland is niet voor niets betrokken bij de veiligheidssituatie in Irak. Een stabiel en veilig Irak is in de eerste plaats van groot belang voor de burgerbevolking in Irak. Irak ligt in een zeer instabiele regio aan de grens met Europa. Verdere instabiliteit kan leiden tot hernieuwd conflict en een mogelijke heropleving van de terroristische dreiging.

Reden genoeg voor het kabinet zich de komende jaren in te zetten voor de stabiliteit en ontwikkeling van Irak. Dat gebeurt door bij te dragen aan verschillende initiatieven om de burgerbevolking te beschermen en de Iraakse veiligheidssector te versterken.

De NAVO-missie Irak draagt eraan bij dat het land via versterking van de Iraakse veiligheidssector weerstand weet te bieden aan ISIS en andere bedreigingen. Verder is NMI er om Irak bij te staan in het succesvol aansturen van de veiligheidssector. Om Nederlandse militairen en bondgenoten met adviesfuncties voor hun werk te verplaatsen, zijn er Force Protection-eenheden, die ook Nederland dus volgend jaar levert.    

Verlenging

De verlenging tot en met juli 2025 geldt voor de maximaal 20 militaire en civiele adviseurs die Nederland nu voor de NAVO-missie levert en maximaal 7 personen voor de Europese Adviesmissie in Irak (EUAM). Hier betreft het politiefunctionarissen en civiele adviseurs die zich richten op de hervorming van de civiele veiligheidssector.

De verlenging voor dezelfde termijn geldt ook voor 1 militaire adviseur die betrokken is bij de hervorming van het Ministry of Peshmerga Affairs (MoPA) in Irak, en daarmee de Iraqi Security Forces. Nederland blijft bovendien betrokken bij Operation Inherent Resolve (OIR). Maximaal 12 adviseurs leveren een bijdrage aan de afstemming, invulling en uitvoering van het opleidings- en trainingsprogramma van de Iraakse Special Forces. Maximaal 5 adviseurs geven sturing aan de versterking van de Peshmerga op diverse militair-operationele aspecten, zoals planning en logistiek. Nog eens maximaal 5 militairen blijven in Erbil het Nederlandse National Support Element (logistiek) ondersteunen.

Bedreigingen van de stabiliteit

Met de inzet van militairen binnen de NAVO-missie Irak, bij Operation Inherent Resolve en het Ministry of Peshmerga Affairs levert Nederland een bijdrage aan de professionalisering van de Iraakse veiligheidssector. Daarnaast draagt Nederland via EUAM bij aan het hervormen van de civiele aspecten van de Iraakse veiligheidssector.