Beslisnota bij Kamerbrief over Schriftelijke appreciatie gewijzigde moties debat hervormingen jeugdzorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Schriftelijke appreciatie gewijzigde moties debat hervormingen jeugdzorg