Zijn de gegevens van mijn kind veilig bij digitale uitwisseling tussen gemeente en jeugdbescherming?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zij wisselen digitaal gegevens uit met betrokken partijen, bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming. Dit gebeurt via de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV). Dit systeem slaat de gegevens van uw kind niet op. Maar verstuurt de gegevens op een veilige en snelle manier.

Samenwerking gemeenten met jeugdhulp

Heeft uw kind jeugdhulp nodig? Dan heeft u te maken met de gemeente waar u woont. Uw gemeente werkt samen met:

Samenwerking gemeenten met jeugdreclassering

Komt uw kind in aanraking met politie of Justitie? Dan werkt uw gemeente samen met de volgende partijen:

Gegevensuitwisseling via beveiligde digitale omgeving

Professionals van een organisatie houden in een eigen systeem de gegevens over u en uw gezin bij. Die systemen moet aan strikte beveiligingseisen voldoen. Alleen die professional die met uw zaak bezig is, heeft toegang tot de gegevens. Worden gegevens uitgewisseld tussen gemeente en jeugdbescherming?  Dan gebeurt via de beveiligde verbinding CORV. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • Via CORV kan een gemeente een onderzoek aanvragen bij  de Raad voor de Kinderbescherming.
  • En omgekeerd stuurt Justitie een bericht naar een gemeente over kinderbeschermingsmaatregelen.
  • Een melding van de politie als de veiligheid van het kind in gevaar is.

CORV slaat gegevens over uw kind niet op, maar geeft berichten alleen maar door. U hoeft niet bang te zijn dat de gegevens van uw kind ergens terechtkomen waar ze niet horen.

Voordelen digitale gevensuitwisseling

Voor alle aangesloten partijen bij CORV heeft digitale uitwisseling van gegevens voordelen:

  • Aangesloten partijen kunnen berichten via een beveiligde verbinding sturen.
  • Berichten komen snel bij de juiste organisatie aan.
  • Het is snel duidelijk of een bericht goed is aangekomen.