Beslisnota bij Aanbiedingsbrief memorie van antwoord over Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief memorie van antwoord over Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp (PDF | 2 pagina’s | 1 MB)