Beslisnota bij Kamerbrief over correctie Jaarbericht IGJ 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over correctie Jaarbericht IGJ 2022 (PDF | 2 pagina's | 142 kB)