Beslisnota bij Kamervragen over voortgang kabinetsdoelstellingen voor 2030

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over voortgang kabinetsdoelstellingen voor 2030 (PDF | 2 pagina’s | 1,2 MB)