Beslisnota bij Kamerbrief over achterbanconsultatie Hervormingsagenda Jeugd van start

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over achterbanconsultatie Hervormingsagenda Jeugd van start (PDF | 2 pagina’s | 706 kB)