Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gesloten jeugdinstellingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over gesloten jeugdinstellingen