Beslisnota bij Kamerbrief reactie op rapporten gesloten jeugdhulp

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op rapporten gesloten jeugdhulp