Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over noodkreet van gemeenten over doorontwikkeling verwijsindex

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over noodkreet van gemeenten over doorontwikkeling verwijsindex