Beslisnota beëindiging wetgevingstraject Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota beëindiging wetgevingstraject Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PDF | 3 pagina's | 263 kB)