Memorie van antwoord bij wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister Kuipers (VWS) reageert op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2022) (36 002). De Eerste Kamerleden van de fracties CDA, D66, GroenLinks, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS hebben de vragen gesteld.

Memorie van antwoord bij wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (PDF) | 9 pagina's | (143,09 KB)