Besluit Wob-verzoek subsidie renovatie de Kampheuvel

Besluit op een verzoek om informatie over de subsidie voor renovatie van het gebouw ‘de Kampheuvel’ van Stichting Jongenshuis Hoenderloo en de voorbereiding van het subsidieverleningsbesluit van 5 december 1986. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek subsidie renovatie de Kampheuvel