Wie mogen het dossier jeugdhulp van mijn kind inzien?

Er zijn verschillende groepen mensen die het dossier jeugdhulp van uw kind mogen inzien. Sommigen hebben daarvoor toestemming nodig. 

Wie mag onder welke voorwaarden het dossier jeugdhulp inzien?

De volgende personen mogen het dossier jeugdhulp inzien. Behalve als de jeugdhulpverlener vindt dat inzage de hulpverlening schaadt.

  • Uw kind van 12 jaar of ouder als het zijn eigen belangen goed kan inschatten.
  • Ouders met gezag of de voogd als uw kind nog geen 16 jaar is. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan heeft u voor inzage toestemming van uw kind nodig.
  • Ouders met gezag of de voogd als uw kind 16 of 17 jaar is en en zijn eigen belangen niet goed kan behartigen.
  • Als uw kind 18 jaar of ouder is en een curator of een mentor heeft, dan heeft deze inzagerecht.
  • Direct betrokken jeugdhulpverleners hebben geen toestemming nodig.

Anderen hebben alleen inzage met toestemming van:

  • de ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 12 jaar is;
  • uw kind als het 12 jaar of ouder is en zijn eigen belangen goed kan inschatten;
  • de ouders met gezag of de voogd als het kind 12-15 jaar oud is en niet in staat is om zijn eigen belangen goed in te schatten. 

    Deze personen mogen ook om een kopie of wijziging van het dossier jeugdhulp vragen.