Hoe regel ik inzage, kopie, wijziging of vernietiging van een dossier jeugdhulp?

Wilt u een dossier jeugdhulp inzien, een kopie ontvangen, een wijziging indienen of laten vernietigen? Dan moet u dit per brief of e-mail aanvragen. Dit geldt ook voor een dossier van de jeugdbescherming of jeugdreclassering. Doe uw verzoek bij de jeugdhulpverlener of medewerker van de gecertificeerde instelling die het dossier bewaart. 

Gegevens in dossier jeugdhulp laten wijzigen

U kunt schriftelijk om een aanpassing vragen. Bijvoorbeeld in het geval van een verkeerde geboortedatum. Of foute gegevens over de school of over het verloop van eerdere hulpverlening.

Subjectieve informatie, zoals de mening van een hulpverlener, kunt u niet laten aanpassen in het dossier. Wel kunt u uw eigen standpunt laten toevoegen aan het dossier.

Gegevens in dossier jeugdhulp laten vernietigen

U kunt ook schriftelijk vragen om gegevens uit het dossier te vernietigen. De jeugdhulpverlener of de medewerker van de gecertificeerde instelling beslist wanneer dit kan. Het kan bijvoorbeeld niet als de gegevens in het belang van iemand anders bewaard moeten blijven. 

Wie mag het dossier inzien of wijzigen?

Wilt u weten wie een verzoek tot inzage, recht op kopie of wijziging kan indienen? Bekijk dan de pagina Wie mogen het dossier jeugdhulp van mijn kind inzien?