Wat is de bewaartermijn voor een dossier jeugdhulp of jeugdbescherming?

Een dossier jeugdhulp blijft minimaal 20 jaar bestaan na afloop van de zorg. Of langer als dit nodig is voor de hulpverlening. Dat staat in de Jeugdwet.

Kinderbescherming: tot leeftijd 24 jaar

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) bewaart het kinddossier tot het kind 24 jaar is. De RvdK bewaart elk contact over en met kinderen en ouders in een kinddossier. In dit dossier staan persoonsgegevens en documenten, zoals een raadsrapport.

  • Adoptie of einde gezag: altijd

De rechter kan besluiten dat ouders het gezag over hun kind kwijtraken. In dat geval bewaart de RvdK een dossier jeugdhulp altijd. Bij adoptie ook.

Kindermishandeling: tot jongste meerderjarig is

Veilig Thuis bewaart de gegevens langer dan 20 jaar als die belangrijk zijn voor een kinderbeschermingsmaatregel. Bij een mogelijke situatie van kindermishandeling maakt Veilig Thuis een dossier aan. Het dossier blijft bestaan tot het jongste kind in het gezin 18 jaar is.

Ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij: 30 jaar na meerderjarigheid

Heeft de rechter een ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij uitgesproken? Dan blijft het dossier bestaan tot uiterlijk 30 jaar nadat de jongere meerderjarig geworden is.

Vernietiging dossier jeugdhulp of jeugdbescherming

Nadat de bewaarperiode afgelopen is, vernietigen organisaties het dossier. Voordat dit gebeurt, kunnen u en uw kind het dossier inzien en/of een kopie krijgen. Ouders of jongeren vanaf 12 jaar mogen schriftelijk vragen om eerdere vernietiging van het dossier. Het is afhankelijk van de situatie en de wet of dit mogelijk is.