Beslisnota bij Startnota wetstraject dubbele kinderbijslag intensieve zorg

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Startnota wetstraject dubbele kinderbijslag intensieve zorg