Nader rapport over voorstel wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Koning een nader rapport over het voorstel tot wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet door de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg.

Nader rapport over voorstel wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet