Verkennend onderzoek: Aandachtsfunctionarissen Meldcode

Onderzoek naar of en hoe organisaties die vallen onder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aandachtsfunctionarissen inzetten.

Verkennend onderzoek: Aandachtsfunctionarissen Meldcode (PDF | 18 pagina's | 378 kB)