Beleidsdoorlichting preventieve maatregelen

De beleidsdoorlichting richt zich op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid voor criminaliteitspreventie in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2018.

Beleidsdoorlichting preventieve maatregelen (PDF | 104 pagina's | 1,7 MB)

De doorlichting richt zich op 3 hoofdthema's:

  • High Impact Crimes (HIC);
  • integriteit (waaronder filantropie en kansspelen);
  • huiselijk geweld en kindermishandeling.