Beslisnota bij de aangepaste nota van wijziging bij wetsvoorstel intensivering van het kindgebonden budget i.v.m. de koopkrachtondersteuning en het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers

Beslisnota voor minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij de aangepaste nota van wijziging bij wetsvoorstel intensivering van het kindgebonden budget i.v.m. de koopkrachtondersteuning en het afschaffen van de inkomensondersteuning  voor AOW’ers (PDF | 3 pagina's | 1,1 MB)