Beslisnota bij wijziging wetsvoorstel tijdelijke verhoging lage-inkomensvoordeel en aanpassing bandbreedtes

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij wijziging wetsvoorstel tijdelijke verhoging lage-inkomensvoordeel  en aanpassing bandbreedtes (PDF | 3 pagina's | 265 kB)