Reactie op brief ombudsman over knelpunten toeslag gehuwden AWIR-partner

Staatssecretaris Van 't Wout reageert op de brief van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw over situaties waarin het partnerbegrip in de AWIR in individuele situaties tot een onredelijke uitkomst leidt voor de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Reactie op brief ombudsman over knelpunten toeslag gehuwden AWIR-partner (PDF | 4 pagina's | 136 kB)