Aanbiedingsbrief bij 2e nota wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Algemene Ouderdomswet, de Wet tegemoetkomingen loondomein en andere wetten

Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer een 2e nota van wijziging van de Wet op het kindgebonden budget aan. De minister biedt tegelijkertijd een wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lageinkomensvoordeel aan.

Aanbiedingsbrief bij 2e nota wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Algemene Ouderdomswet, de Wet tegemoetkomingen loondomein en andere wetten (PDF | 1 pagina | 56 kB)