2e nota van wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Algemene Ouderdomswet, de Wet tegemoetkomingen loondomein en andere wetten

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer een 2e nota van wijziging over het voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Algemene Ouderdomswet, de Wet tegemoetkomingen loondomein en enkele andere wetten.

2e nota van wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Algemene Ouderdomswet, de Wet tegemoetkomingen loondomein en andere wetten (PDF | 2 pagina's | 88 kB)