Beslisnota inzake Internationale Klimaatstrategie

Beslisnota inzake de Internationale Klimaatstrategie. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota inzake Internationale Klimaatstrategie (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)