Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over de Internationale Klimaatstrategie

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar reactie aan CARE en andere organisaties over de Internationale Klimaatstrategie.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over de Internationale Klimaatstrategie (PDF | 1 pagina | 50 kB)