Achtergronddocumenten bij Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Om beter voorbereid te zijn op extreme neerslag heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater ingesteld.

Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater Achtergronddocumenten (19 december 2022) (PDF | 55 pagina's | 886 kB)

2de OFL-rapportage voor beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater (31 oktober 2022) (PDF | 30 pagina's | 870 kB)

Advies Wetenschappelijk Klankbordgroep (12 oktober 2022) (PDF | 5 pagina's | 201 kB)

Quick scan koepels Eindadvies Beleidstafel (14 oktober 2022) (PDF | 10 pagina's | 960 kB)

Quickscan Rijkswaterstaat Eindadvies Beleidstafel (2 december 2022) (PDF | 10 pagina's | 650 kB)

Actualisatie inschatting schade Limburg 2021 (mei 2023) (PDF | 40 pagina's | 2,1 MB)

Publiekssamenvatting Eindadvies Beleidstafel (december 2022) (PDF | 1 pagina's | 7,0 MB)