Nationaal burgerberaad klimaat

De overheid wil mensen meer betrekken bij wat er moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom komt er een Nationaal Burgerberaad Klimaat, waarin een groep mensen meepraat en advies geeft aan de overheid over klimaatbeleid. Het burgerberaad gaat over duurzame consumptie, circulariteit en reizen.

Meepraten over klimaatbeleid

De keuzes die de overheid maakt om klimaatverandering tegen te gaan, raken iedereen. Mensen betalen bijvoorbeeld voor wegwerpplastic of krijgen te maken met een vliegtaks. De overheid vindt het belangrijk dat mensen meepraten over dit soort keuzes. En er zo ook een stem in hebben.

Er is al veel beleid om klimaatverandering tegen te gaan, maar er is ook ruimte om nieuwe maatregelen te bedenken. Of om bestaande plannen aan te passen.

Burgerberaad over duurzame consumptie, circulariteit en reizen

Via een burgerberaad wil de overheid Nederlanders om advies vragen over het klimaatbeleid. Dit burgerberaad bestaat uit maximaal 175 mensen van 16 jaar of ouder, die een afspiegeling zijn van de samenleving. Zij gaan antwoord proberen te geven op de vraag hoe eten, spullen gebruiken en reizen op een manier kan die beter is voor het klimaat. Onderliggende vragen daarbij zijn bijvoorbeeld of niet-duurzame producten duurder mogen zijn. En hoe ver de overheid moet gaan om bij mensen voor duurzaam gedrag te zorgen.

Afspraken over advies van het burgerberaad

Als het burgerberaad tot een advies is gekomen, gaat het kabinet hiermee aan de slag. De afspraak is dat het kabinet:

  • binnen 6 maanden een reactie stuurt op het advies;
  • per aanbeveling aangeeft of deze wordt overgenomen en waarom wel of niet;
  • het advies en de kabinetsreactie bespreekt met de Tweede Kamer;
  • na 1 jaar in gesprek gaat met het burgerberaad over de voortgang van het beleid.

Meer informatie

Het burgerberaad wordt georganiseerd door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Dit vanwege de onafhankelijke positie van het overlegorgaan en haar ervaring op het gebied van overleg, dialoog en samenwerking. Op de website van het Nationaal Burgerberaad Klimaat staat meer informatie over hoe het burgerberaad precies werkt en de planning.