Inzicht in effecten verdeelsystematiek Energietoeslag 2023

In dit document wordt inzicht geboden in de effecten van de nieuwe verdeling voor gemeenten. Ook biedt dit overzicht inzicht in de uitkomsten van de verdeelherstelactie over het jaar 2022.

De verdeelsystematiek van de energietoeslag 2023 voor gemeenten is aangepast. In het Gemeentenieuws van SZW (2023-3) wordt dit inhoudelijk toegelicht.  

Nadat het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023 door het parlement is aangenomen, worden de definitieve budgetten voor de eneargietoeslag 2023 gepubliceerd en uitgekeerd.