Antwoorden vragen over 5e ISB OCW

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op vragen van over de 5de incidentele suppletoire begroting (ISB) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij doen dit mede namens de staatssecretaris van OCW. De 5e ISB gaat over herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden. De Vaste Tweede Kamercommissie van OCW had hierover vragen gesteld.