Waar kan ik als kunstenaar terecht voor ondersteuning?

Om uw werk op de markt te brengen kunt u onder meer terecht bij de presentatie-instellingen. Misschien komt u ook in aanmerking voor een subsidie van een cultuurfonds. Daarnaast geven gemeenten subsidie aan ateliers en kunstenaarsinitiatieven.

Bekijk informatie over het coronavirus en financiële regelingen.

Hulp voor kunstenaars bij verkoop werk

De Rijksoverheid wil dat u als kunstenaar zoveel mogelijk uw eigen inkomsten verdient. Daarom is het belangrijk dat u uw ondernemerschap ontwikkelt. De stichting Cultuur-Ondernemen kan u daarbij helpen.

De Rijksoverheid subsidieert 6 presentatie-instellingen. Bij deze instellingen kunt u terecht als u hulp nodig heeft om een afzetmarkt te vinden voor uw werk. Presentatie-instellingen organiseren onder meer tentoonstellingen en onderhouden (internationale) contacten met andere instellingen en kunstenaars. De instellingen hebben een belangrijke rol in vernieuwing van de kunst. Ze geven kunstenaars de mogelijkheid om te experimenteren en hun talent te ontwikkelen. De presentatie-instellingen hebben expositieruimten.

Cultuurfondsen

Kunstenaars en culturele instellingen kunnen subsidie krijgen van de cultuurfondsen. Er zijn verschillende cultuurfondsen, bijvoorbeeld het Fonds Podiumkunsten, Nederlands Filmfonds en het Nederlands Letterenfonds.

Als beeldend kunstenaar kunt u terecht bij het Mondriaan Fonds. U kunt bij dit fonds subsidie aanvragen voor bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten.

Subsidies van gemeenten voor beeldende kunst

Veel gemeenten geven subsidie aan ateliers en tentoonstellingsruimten waar u als kunstenaar uw werk kunt presenteren. Daarnaast heeft een aantal gemeenten een Centrum voor Beeldende Kunst (CBK). Via het CBK kunt u uw werk laten zien op tentoonstellingen. Veel CBK's hebben een kunstuitleen.

Meer werkbeurzen voor cultuurtalenten

Er komen meer werkbeurzen voor cultuurtalenten. Zowel voor kort afgestudeerden, als voor bewezen talentvolle kunstenaars. Bovendien krijgt meer Nederlands talent de mogelijkheid om een internationale mentor te krijgen. Deze uitbreidingen zijn mogelijk door een investering van het Rijk van 10 miljoen euro.