Slotbeschouwing uit de essaybundel 'Veiligheid boven alles' (2011)

'Samenvattende analyse: belemmerende overtuigingen en een half dozijn oplossingsrichtingen'. Auteur Jan van Tol.
Uit: ‘Veiligheid boven alles? Essays over oorzaken en gevolgen van de risico-regelreflex’.
(Uitgeverij Boom Lemma, Den Haag 2011)

Slotbeschouwing uit de essaybundel 'Veiligheid boven alles' (2011) (PDF | 17 pagina's | 206 kB)