Modelaanpak basisnormen integriteit

De modelaanpak verplicht alle overheidsorganisaties bij het openbaar bestuur en politie
tot het voeren van een integriteitbeleid dat aan bepaalde basisnormen voldoet. De basisnormen gelden
zowel voor ambtenaren als voor politieke ambtsdragers.