Modelaanpak basisnormen integriteit

De modelaanpak verplicht alle overheidsorganisaties bij het openbaar bestuur en politie tot het voeren van een integriteitbeleid dat aan bepaalde basisnormen voldoet. De basisnormen gelden zowel voor ambtenaren als voor politieke ambtsdragers. 

Modelaanpak basisnormen integriteit (PDF | 31 pagina's | 2,3 MB)