Brochure: Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

Deze code is bedoeld voor besturen van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk om bewust de beginselen van goed bestuur levend te houden. Politie en brandweer kunnen ook van de code gebruik maken. De code bevat beginselen die besturen zelf operationaliseren in hun eigen context.

Brochure: Nederlandse code voor goed openbaar bestuur (PDF | 51 pagina's | 384 kB)

N.B. Bijlage 3 bevat een overzicht van de verkregen reacties uit de consultatieronde op de concept code van september 2008. Deze reacties zijn geordend naar de opbouw van de code. In dit document is cursief aangegeven welke wijzigingen de werkgroep heeft doorgevoerd in de concept code van september 2008 naar aanleiding van de uit het consultatietraject verkregen reacties. In de kaders is de tekst van de concept code per beginsel opgenomen. Wanneer tekst is verwijderd, is deze tekst doorgehaald. Wanneer tekst is toegevoegd, is deze tekst cursief weergegeven.